მინდობილობა, ცნობა 2020-03-14T23:46:51+04:00

წინამდებარე გვერდზე წარმოდგენილია ყველაზე ხშირად გამოყენებადი მინდობილობების და ცნობების შაბლონები, რომლებიც სჭირდებათ კომპანიებს სხვადასხვა კერძო თუ სახელმწიფო სტრუქტურებთან ურთიერთობისას.

მინოდბილობა შემოსავლების სამსახურში

მინდობილობა კერძო კომპანიში

მინდობილობა საჯარო რეესტრში

მინდობილობა შსს-ში

ცნობა სამუშაო ადგილიდან

ხელფასის ცნობა

ხელფასის ცნობა ბანკისთვის