ქართულ-ინგლისური ხელშეკრულების ფორმა

შრომითი-eng-geo

lease-eng- geo

ნასყიდობა – eng-geo

მომსახურების ხელშე. eng-geo

 

ქართულ-რუსული ხელშეკრულების ფორმა

იჯარა рус-груз

მომსახურების ხელშ. рус-груз (www.finexpertiza.ge)

სესხი geo-rus

შრომითი рус-груз

შრომითი გამოსაცდ. испытательный срок

[sg_popup id=2105]