ქართულ-ინგლისური ხელშეკრულების ფორმა

შრომითი-eng-geo

lease-eng- geo

ნასყიდობა – eng-geo

მომსახურების ხელშე. eng-geo

ქართულ-რუსული ხელშეკრულების ფორმა

იჯარა рус-груз

მომსახურების ხელშ. рус-груз (www.finexpertiza.ge)

სესხი geo-rus

შრომითი рус-груз

შრომითი გამოსაცდ. испытательный срок

ხელშეკრულებების შაბლონები შედგენილია მაქსიმალურად ზოგადი ფორმით რათა გამოსაყანებელი იყოს მაქსიმალურად ბევრ შემთხვევაში, ხოლო თუ თქვენ გსურთ თქვნეს კონკრეტულ შემთხვევაზე მორგებული ხელშეკრულების შემუშავება უმჯობესია ისარგებლოთ ჩვენი კომპანიის იურიდიული მომსახურებით.

finexpertiza.ge